Fijn werken

 
We zien de regio Nijmegen als één arbeidsmarkt. We koersen op regionaal en aantrekkelijk werkgeverschap, met onze medewerkers op één. In nauwe samenwerking met het Ontwikkelteam Fijn Werken pakken we gezamenlijk de uitdagende vraagstukken aan die er liggen. Zoals het zorgen voor voldoende professionals in onze regio. Zowel binnen als buiten de muren van onze zorgorganisaties.


We voeden het werkplezier, het welzijn en de professionaliteit van onze professionals. Stellen hen in staat om een leven lang te leren. Digitale zorg ondersteunt dit doel. Dit alles in samenspel met de informele (mantel)zorg, met andere domeinen en met bewoners en hun dierbaren.