Wij zijn Nonna

Hoe ziet de toekomst van ouder worden eruit? In Netwerk Nonna bundelen wij, 14 organisaties in de ouderenzorg in de regio Nijmegen, onze krachten. Met lef, een gevoel van urgentie en een groot hart voor ieder mens. Wij onderzoeken, experimenteren, innoveren en ontdekken de toekomst van samenleven, wonen en zorg. Wij zijn Nonna.

Meer over Nonna

Nonna vertelt...

Nonna beweegt...

“In een tijd waarin er meer cliënten dan beschikbare plekken zijn, kunnen we door krachten te bundelen in de langdurige zorg beter werken aan het doel 'de juiste cliënt, op het juiste moment, op een passende plek'!”

Jone Oosterhoff - Over Eén regionale wachtlijst

“Op de ruim 9 miljoen werkenden in dit land is het zzp-schap een van de vormen om arbeid uit te voeren. Tegenwoordig is dat een noodzakelijke vorm.”

Erinne Baarslag - Over Nonna-zzp

“Er gebeurt al veel op het thema. We halen alle lopende initiatieven op. Door middel van experimenteren willen we een manier vinden om de initiatieven breder te delen in de regio zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Floor van Gemert - Over Vitaliteit

“Nonna zet zich in om alternatieve vormen van (Wlz-)zorg in de wijk en de hiervoor benodigde randvoorwaarden te organiseren. Samen met Nonna-partners dragen we bij aan de toegankelijkheid van de zorg. ”

Nicole de Baat - Over Zorgteam van de toekomst in de wijk

“Iedere Nonna-ouderenzorgpartner is op dit vlak zelf hard aan het werk. We zien veel initiatieven. Nonna zet in op het verder stimuleren van verbinding en kennisdeling. ”

Sanneke Bolder - Over Hulplijnen bij ernstig probleemgedrag

“Samenwerking tussen de betrokken partijen is cruciaal om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de wijk voortaan via één plek toegang hebben tot de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. ”

Nicole de Baat - Over Specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

“De uitdaging rondom de ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie vraagt een georganiseerde samenwerking in de regio Nijmegen. Zo kunnen we de vragen en de behoeften van medewerkers in alle organisaties maar ook die van cliënten goed adresseren.”

Jorrit Ebben - Over IT en zorgtechnologie

Wij zijn Nonna