Nonna's missie en visie

Onze visie, ons hart

Ieder mens, ieder ouder wordend mens, is volwaardig en waardevol. Soms kwetsbaar, soms afhankelijk, maar altijd uniek en in ontwikkeling. Met eigen kwaliteiten en talenten, met een leven vol betekenis. Ieder mens, ieder ouder wordend mens verdient respect, steun en een eigen plek in onze samenleving. En wanneer nodig verdient ieder mens onze zorg. In kwetsbare levensfasen en tijdens overgangsmomenten staat niemand er alleen voor.
 

Onze missie, onze kracht

Samenleving en zorg veranderen. Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst nodig? Wij vormen een netwerk om integrale, mensgerichte zorg te bieden in de regio Nijmegen, nu en in de toekomst. En we beseffen dat nieuwe oplossingen voor de komende jaren niet alleen binnen maar vooral ook buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen.
 

Onze strategie, onze opdracht

Wij onderzoeken, innoveren, durven te vragen en durven te doen. Met baanbrekende proeftuinen en projecten en kijken voorbij de grenzen van onze organisatie(s). Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg zijn leidend in alles wat wij doen. We benutten de diversiteit in onze organisaties voor een beter én een efficiënter aanbod. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio.
 

Doen, leren en verbeteren is het motto

In ontwikkel- en projectteams werken experts en medewerkers van alle Nonna-partners uit de regio Nijmegen intensief samen met partners uit andere domeinen. Ze werken met enthousiasme, lef en vertrouwen. Met een gedreven programmateam ondersteunen zij de 14 organisaties en hun partners in wonen, welzijn en zorg bij het vorm en inhoud geven van het Netwerk Nonna.