Langer thuis met VPT in de Vlierestraat

In de Vlierestraat in Nijmegen, op de plek waar tot voor kort het oude schoolgebouw Maria Regina stond, worden 36 zorgappartementen gebouwd voor ouderen met dementie. Hier krijgen bewoners de mogelijkheid om in hun eigen huis het volledig pakket thuis (VPT) te ontvangen.

Waarom bewegen we?

Het aantal mensen met dementie groeit snel. Deze ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon, zijn/haar omgeving en de samenleving. Door op deze locatie te bouwen krijgen de huidige bewoners van Hengstdal de mogelijkheid in hun eigen wijk te blijven wonen met goede zorg en ondersteuning in de vorm van VPT.

Waar bewegen we naartoe?

We bouwen de appartementen in een bestaande buurt met betrokken buurtbewoners. De ouderen die er gaan wonen, komen door hun dementie nauwelijks buiten - alleen in hun eigen tuin. Het woongebouw moet geschikt zijn voor deze mensen maar ook voor eventuele andere bewoners in de (verre) toekomst. 

In deze proeftuin leren we hoe de realisatie van een huiskamer in deze nieuwbouwomgeving kan bijdragen aan sociale cohesie en het langer wonen in de eigen omgeving. Ook achterhalen we wat de werkzame ingrediënten zijn om het concept succesvol te kunnen opschalen in de regio. Daarbij ontwikkelen we een aanpak voor een duurzame maatschappelijke businesscase.

#hoedan

In oktober 2023 hebben we een aannemer geselecteerd voor de nieuwbouw. Deze aannemer heeft veel ervaring met het realiseren van duurzame zorgcomplexen. De materialen afkomstig uit het voormalige schoolgebouw dat op deze locatie stond, worden hergebruikt in het nieuwe gebouw.

Voorafgaand hebben we de omwonenden betrokken bij het structuurontwerp en zaken als groen, parkeren, gebouw en buren.

In februari zijn wij gastheer van de theatervoorstelling POW WOW. Ook via die voorstelling willen we kennismaken met de buurt. En het gesprek aangaan over ouder worden rondom de Vlierestraat in Nijmegen-Oost. Tijdens de bouw blijven we buurtbewoners betrekken bij de totstandkoming van de nieuwbouw en denken we gezamenlijk na over de invulling van de buurtkamer.

Op die manier bouwen we een netwerk op in de wijk. Waarbij buurtbewoners langskomen in ons gebouw. Om te halen en te brengen. Gezelligheid, activiteiten, een hapje eten... Zo bouwen we een gemeenschap!

Mijlpalen & resultaten

In oktober 2023 hebben we de overeenkomst getekend met Woonwaarts. En in januari van dit jaar is de bouw gestart. 

We hebben onze visie vertaald in een richtinggevend document voor de Vlierestraat.

Tijdens bijeenkomsten voor medewerkers en cliëntenraad hebben we hen geïnformeerd over de stappen die we hebben gezet. Daaruit is een aantal werkgroepen ontstaan voor de verdieping op verschillende thema’s. Begin 2024 komen deze werkgroepen voor het eerst bij elkaar.

Projectleider(s)

Downloads

Status project

start
mei 2022
eind
eind 2024