Langer thuis met VPT in de Vlierestraat

In de Vlierestraat in Nijmegen, op de plek waar tot voor kort het oude schoolgebouw Maria Regina stond, worden 36 zorgappartementen gebouwd voor ouderen met dementie. Hier krijgen bewoners de mogelijkheid om in hun eigen huis het volledig pakket thuis (VPT) te ontvangen.

Waarom bewegen we?

Het aantal mensen met dementie groeit snel. Deze ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon, zijn/haar omgeving en de samenleving. Door op deze locatie te bouwen krijgen de huidige bewoners van Hengstdal de mogelijkheid in hun eigen wijk te blijven wonen met goede zorg en ondersteuning in de vorm van VPT.

Waar bewegen we naartoe?

We bouwen de appartementen in een bestaande buurt met betrokken buurtbewoners. De ouderen die er gaan wonen, komen door hun dementie nauwelijks buiten - alleen in hun eigen tuin. Het woongebouw moet geschikt zijn voor deze mensen maar ook voor eventuele andere bewoners in de (verre) toekomst. 

In deze proeftuin leren we hoe de realisatie van een huiskamer in deze nieuwbouwomgeving kan bijdragen aan sociale cohesie en het langer wonen in de eigen omgeving. Ook achterhalen we wat de werkzame ingrediënten zijn om het concept succesvol te kunnen opschalen in de regio. Daarbij ontwikkelen we een aanpak voor een duurzame maatschappelijke businesscase.

#hoedan

We hebben het structuurontwerp aan de omwonenden laten zien en met hen gesproken over thema's als groen, parkeren, gebouw en buren. Dit hebben we uitgewerkt in een voorlopig ontwerp met de opmerkingen van omwonenden.

Inmiddels hebben we ook een routekaart gemaakt. Hierop staan de momenten dat we met de buurt in gesprek gaan.

In oktober hebben we een aannemer geselecteerd voor de nieuwbouw. Deze aannemer heeft veel ervaring in het realiseren van duurzame zorgcomplexen. De materialen afkomstig uit het voormalige schoolgebouw dat op deze locatie stond, worden hergebruikt in het nieuwe gebouw.

Mijlpalen & resultaten

Als alles volgens planning gaat, start ultimo 2023  de bouw van de appartementen.

Projectleider(s)

Status project

start
mei 2022
eind
eind 2024