Mentale fitheid

 
MINDFULNESS
St. Barbara

In het kader van het vitaliteitsprogramma heeft St. Barbara een cursus stressreductie (op de werkvloer) aangeboden aan al haar medewerkers.

Deze cursus is specifiek op maat gemaakt voor het zorgcentrum. Via mindfulnesstechnieken hebben medewerkers kunnen leren beter om te gaan met stress en drukte. Deze technieken zijn zowel in het werk als thuis toe te passen.

Werkdruk in combinatie met een bepaalde persoonlijke gevoeligheid (zoals faalangst, perfectionisme en moeite om grenzen aan te geven) kan op den duur leiden tot uitval op de werkvloer en zelfs een burn-out. Het idee achter de stressreductietraining is om via de mindfulnesstechnieken meer in het hier en nu te staan, je eigen rust te vinden en op een ontspannen manier om te gaan met uitdagingen. Hierdoor verhogen medewerkers hun eigen weerbaarheid en vitaliteit.

Voor wie?
Voor alle medewerkers van St. Barbara.

Met als doel?
Aandacht voor werkdruk en stress en hoe hiermee om te gaan in het kader van vitaliteit. De stressreductietraining bevordert de fysieke en mentale gezondheid. Hierdoor staan medewerkers positiever in het leven en hebben zij meer aandacht voor hun omgeving.

In welke fase zit het project? 
Het project is afgerond.

Wat heeft het project voor jullie opgeleverd?
Saamhorigheid, teambuilding en bewustwording.