Overgang

 
ADVIESGESPREKKEN BIJ 'DE OVERGANG'
ZZG Zorggroep
 
Medewerkers van ZZG hebben de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met een overgangsconsulent. Tijdens deze afspraak van 15 minuten is er ruimte voor vragen en advies. Als er meer nodig is, kunnen medewerkers via ZZG een coachtraject starten met een overgangsconsulent. 

Voor wie?
Alle medewerkers van ZZG.

Met als doel?
Meer aandacht voor en bewustwording over de overgang. ZZG wil het gesprek op gang brengen. Zowel in de teams als in de organisatie, door het onderwerp te erkennen. Daarnaast hoopt ZZG dat medewerkers die last en ongemak ervaren van de overgang, ZZG raadplegen om passende ondersteuning hierbij te vinden. 

In welke fase zit het project?
Het project is in 2022 gestart en komt jaarlijks terug rondom de Week van de Overgang in april. ZZG merkt dat er taboe zit op het onderwerp. Ook (h)erkennen niet alle medewerkers de klachten die bij de overgang horen. Daarom vindt ZZG het belangrijk om er jaarlijks aandacht aan te besteden. Om uit te blijven dragen dat ZZG als organisatie hier ondersteuning in kan bieden.

Wat levert het project voor jullie op?
Er worden veel afspraken ingepland met de overgangsconsulente tijdens de ‘week van de overgang’. Een aantal medewerkers geeft opvolging aan deze afspraak in de vorm van een coachtraject. Ook wordt het onderwerp meer besproken binnen de organisatie doordat er aandacht voor is.

 

LEERSESSIE 'DE OVERGANG'
Zorggroep Maas & Waal
 
Zorggroep Maas & Waal biedt een leersessie over ‘de overgang’ aan. Tijdens de leersessie komen medewerkers meer te weten over de overgang, zodat ze meer regie kunnen nemen tijdens deze levensfase. De leersessie helpt om gezond te leven en te werken in en na de overgang. 

Voor wie?
Alle medewerkers van zorggroep Maas & Waal. 

Met als doel?
Medewerkers informeren en ondersteunen tijdens deze levensfase. 

In welke fase zit het project?
Eén of twee keer per jaar wordt er een leersessie gepland.