Persoonlijke checks

 
LEEFSTIJLPROGRAMMA COOL
Zorggroep Maas & Waal

COOL is de naam van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het is een tweejarig programma ter ondersteuning van het krijgen en houden van een gezonde leefstijl. COOL is voornamelijk gericht op afvallen en gedragsverandering. Het traject bestaat uit 8 individuele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: beweging, voeding, ontspanning, stress en slaap. 

Voor wie?
De deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om dit leefstijlprogramma te doorlopen. Inclusiecriteria zijn:

  • 18 jaar of ouder
  • BMI 25 - 30 met verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes, artrose of slaapapneu.
  • BMI >30

Met als doel? 
Het doel van het programma is het verbeteren en behouden van een gezonde leefstijl en een gewichtsafname van gemiddeld 5 tot10 procent. 

In welke fase zit het project? 
Dit project loopt.

 

VITALITEITSCHECKS
RijnWaal Zorggroep

De vitaliteitschecks is een alternatieve naam voor een preventief medisch onderzoek (PMO). Het PMO van Rijnwaal Zorggroep bestond uit een vragenlijst en een een-op-eengesprek met een professional (healthcheck). Op basis van dit gesprek en de uitkomst van de vragenlijst krijgt de medewerker een advies. Op deze manier kan hij/zij, wanneer de leefstijl aandacht vraagt, zelf eraan werken om beter in zijn/haar vel te komen. 

Voor wie?
Voor alle medewerkers van Rijnwaal Zorggroep.

Met als doel? 
Het doel van het PMO is dat medewerkers van Rijnwaal Zorggroep inzicht krijgen in hun lichaam en leefstijl. 

In welke fase zit het project? 
Vanuit Rijnwaal Zorggroep is de vitaliteitscheck twee keer aangeboden, in 2019 en 2021.

Wat levert het project voor jullie op? 
Medewerkers van Rijnwaal Zorggroep krijgen op basis van hun persoonlijke situatie handvatten om aan de slag te gaan met vitaliteit. De organisatie krijgt advies hoe om te gaan met duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie (uitslag vragenlijsten).

 

VITALITEITSCHECKS
ZZG Zorggroep
De vitaliteitscheck is een persoonlijke check waarmee medewerkers inzicht krijgen in hun fysieke en mentale gezondheid. De check bestaat uit een online vragenlijst, fysieke testen en een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten. In dit persoonlijke gesprek worden de resultaten besproken en krijgt de medewerker concrete tips, adviezen en handvatten. Ook is er ruimte om vragen te stellen. 
 
Voor wie? 
Dit is een pilot binnen ZZG Zorggroep voor een van de zorgstromen binnen de organisatie.
 
Met als doel?
De vitaliteitscheck helpt medewerkers bij het (h)erkennen van zowel fysieke als mentale uitdagingen en helpt om inzicht en bewustwording te krijgen op de eigen gezondheid. ZZG hoopt hiermee nog meer inzicht te krijgen in hoe het met haar medewerkers gaat met als doel haar Vitaliteit en Veerkracht-programma daar nog beter op aan te kunnen laten sluiten.
 
In welke fase zit het project?
Het project wordt een aantal maanden in 2023 aangeboden. In maart, april en mei hebben medewerkers voor de eerste keer de mogelijkheid gehad om deel te nemen. In het najaar kan dit in oktober en november opnieuw. 

 

Wat levert het project voor jullie op?
De Vitaliteitscheck kan medewerkers handvatten geven om hun gezondheid (preventief) te verbeteren en meer in balans te komen. Ook geeft de check inzicht in de huidige gezondheid van medewerkers en waar mogelijke aandachtspunten liggen op organisatieniveau.

 

GEZONDHEIDSCHECK
Zorggroep Maas & Waal

De gezondheidscheck bestaat uit een vragenlijst, een fysieke meting en een kort persoonlijk adviesgesprek. De fysieke metingen bestaan uit het meten van lichaamsgewicht, buikomvang, BMI en visceraal vet. 

Voor wie?
Alle medewerkers van zorggroep Maas & Waal. 

Met als doel? 
Medewerkers meer inzicht geven in hun vitaliteit en handvatten geven om zelfstandig mee aan de slag te gaan. 

In welke fase zit het project? 
Medewerkers kunnen zich opgeven voor een gezondheidscheck.