Vitaliteit

 
OUDERE MEDEWERKERS
Rijnwaal Zorggroep

Rijnwaal heeft een grote groep oudere medewerkers waarvoor het werk steeds zwaarder wordt. Rijnwaal wil hierop inspelen en kijken naar mogelijkheden waardoor medewerkers op een fijne en vooral duurzame manier naar hun pensioen kunnen werken. Denk hierbij aan meer uren krijgen voor werkbegeleiding. Zo blijft de kennis behouden en wordt deze overgedragen maar is het fysiek minder zwaar voor de betreffende medewerker.

Voor wie?
De oudere medewerker binnen Rijnwaal.

Met als doel? 
Dat medewerkers op een fijne en duurzame manier naar hun pensioen kunnen werken. 

In welke fase zit het project? 
Rijnwaal is op dit moment bezig met de uitwerkfase van dit project. Binnen de organisatie worden de mogelijkheden opgehaald en onderzocht waar de kansen liggen. 

Wat levert het project voor jullie op? 
Uiteindelijk hopen we dat veel medewerkers met plezier naar hun pensioen kunnen werken en wij nog van hun expertise gebruik kunnen maken. 

 

VISIE OP VITALITEIT & PREVENTIE (HUIS VAN WERKVERMOGEN)
ZZG Zorggroep

De onderlegger voor de visie van ZZG in het programma ‘vitaliteit & veerkracht (Vive) in je werk’ is het ‘Huis van Werkvermogen’. Op basis van dit huis heeft ZZG het huis van Vive ontwikkeld. 

Voor wie?
Alle medewerkers van ZZG Zorggroep.

Met als doel? 
Met behulp van het huis van Vive kunnen alle medewerkers binnen ZZG vanuit dezelfde visie en benadering over het onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Ook vormt het huis de basis van het ‘Vitaliteit & Veerkracht in je werk’-programma.  

In welke fase zit het project? 
Het huis van Vive is afgelopen jaar continu in ontwikkeling geweest om tot een kloppende eindversie te kunnen komen. De eindversie is bijna gereed. In het najaar wordt het huis van Vive onder andere geïntegreerd in de gesprekscyclus van ZZG. 

Wat levert het project voor jullie op? 
Een metafoor om het gesprek over vitaliteit aan te kunnen gaan met elkaar.

 

HUIS VAN WERKVERMOGEN GESPREKKEN (VISIE OP VITALITEIT
Rijnwaal Zorggroep

Huis van werkvermogen, ook wel vitaliteitsgesprekken, zijn er voor elke medewerker van Rijnwaal Zorggroep. Het doel van het gesprek is om na te gaan hoe iemand zowel thuis als op het werk in zijn vel zit. Een leidinggevende gaat het gesprek aan met de medewerker om steeds meer te kijken naar werkgerelateerde zaken. Hoe zit iemand op zijn plek en valt te verwachten dat iemand daar, vanwege zijn huidige thuissituatie, goed blijft zitten?

Voor wie?
Voor alle medewerkers van Rijnwaal Zorggroep. 

Met als doel?
Duurzaam inzetbare medewerkers.

In welke fase zit het project?
Dit soort gesprekken worden nu jaarlijks gevoerd.

Wat levert het project voor jullie op?
Het levert duurzaam inzetbare medewerkers op. We weten namelijk door de gesprekken bijvoorbeeld hoe iemand 'in de wedstrijd' zit, wat hij/zij nodig heeft, en of er zaken zijn die spelen waardoor de inzetbaarheid in gevaar komt. De leidinggevende kan met deze informatie inspelen op de wensen en behoeften van de medewerker.