27 juni 2023

Daarom brengen we vitaliteit voor het voetlicht

Aandacht voor vitaliteit. Het is de basis om energieke medewerkers te hebben en houden – en daarmee belangrijk voor de zorg van morgen. Hoe draag je bij aan medewerkers die zich vitaal voelen? En welke rol speelt Nonna daarin? “Vitaliteit is meer dan een training of een reeks activiteiten.”

 

Uitdagingen

Er zijn maar weinig zorgorganisaties waar vitaliteit niet op de agenda staat. En toch is het tot urgent thema gebombardeerd door de veertien ouderenzorgorganisaties die samen optrekken binnen Netwerk Nonna. Dat heeft alles te maken met de uitdagingen waar de Verpleging & Verzorging-sector voor staat. Er zijn steeds minder zorgprofessionals. En die zorgprofessionals krijgen te maken met steeds complexere zorgvragen van bewoners. Verzuim, hoge werkdruk en verleidelijke alternatieven buiten de zorg liggen op de loer op een oververhitte arbeidsmarkt. “Dat maakt het zo belangrijk dat mensen die nu in de zorg werken daar met energie en plezier blijven werken”, vertelt Floor van Gemert. 
 

Veel enthousiasme

Floor is projectleider Vitaliteit en preventie, een van de thema’s van de actielijn Fijn werken van Netwerk Nonna. Om te weten wat er ondernomen wordt op het gebied van vitaliteit en preventie, maakte ze een inventarisatie van de lopende initiatieven binnen de veertien zorgorganisaties. Preventie blijkt over het algemeen goed ingeregeld en geborgd. Op het gebied van vitaliteit blijven organisaties vaak steken op het niveau van het organiseren van activiteiten, weet Floor. “Er is veel enthousiasme op het onderwerp. De kansen liggen vooral op het vlak om vitaliteit te borgen binnen organisaties. En organisaties zijn zoekende: sluit ik aan bij de behoeften van de medewerker?”

 

Wat is er nodig?

Om die vraag adequaat te kunnen beantwoorden, moet je weten wat medewerkers nodig hebben om vitaal te zijn en te blijven. En dat is precies waar de schoen wringt. Leidinggevenden in de zorg hebben daar niet altijd voldoende beeld bij. En de medewerker zelf? Die is te druk met zorgen voor de ander om stil te staan bij zorgen voor zichzelf. “Het is natuurlijk een cliché, maar je kunt pas goed voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt.” Ook is niet altijd duidelijk welke rol de werkgever daarin heeft. De zorgprofessional en de werkgever kunnen elkaar op dit punt beter vinden, denkt Floor. “Om te zorgen voor een goede balans tussen ervaren werkdruk en werkplezier. Want dat is heel belangrijk om met voldoening je werk uit te voeren. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.”

 

Verbinden, inspireren en leren

Nonna gaat organisaties daarbij ondersteunen. Onder andere door vitaliteit zichtbaar te maken. Op de website worden de verschillende initiatieven belicht die de aangesloten zorgorganisaties ondernemen. Het doel? Verbinden en inspireren. Zorgen dat ze van elkaar leren, samen kunnen groeien en voorkomen dat ze het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden. “Er is behoefte om best practices uit te wisselen. Hoewel er al veel gebeurt, merk ik ook dat organisaties zoekende zijn: wat betekent vitaliteit nu precies? Hoe doe ik het juiste voor de medewerker? Waar borgen we het in de organisatie? Men wil elkaar op dit vlak opzoeken. Nonna maakt daarin een aanzet door op de website de verschillende initiatieven te beschrijven. Zodat de verschillende HR-functionarissen elkaar straks makkelijker op het vitaliteitsthema weten te vinden.”

 

Onverdeelde aandacht

Vitaliteit is een onderwerp in ontwikkeling. Niet alleen binnen Nonna en de aangesloten organisaties. Ook landelijk wordt er geworsteld met de vraag hoe je er op een goede manier handen en voeten aan geeft. In de wetenschap dat het onderwerp de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Binnenkort start Floor met een werksessie waaraan zowel mensen uit de zorg als van buiten de zorg deelnemen. Om anders te kijken naar het onderwerp en nieuwe routes te verkennen om medewerkers te bereiken en hun behoeftes te peilen. Want in de dynamiek van de ouderenzorg is vitaliteit de basis om medewerkers overeind te houden, stelt Floor onomwonden tot besluit. “Als je medewerkers niet vitaal zijn, heeft dat uitwerking op allerlei andere vraagstukken die er liggen. Daarom verdient vitaliteit onze onverdeelde aandacht.”