Wij zijn Nonna

Hoe ziet de toekomst van ouder worden eruit? In Netwerk Nonna bundelen wij, 14 organisaties in de ouderenzorg in de regio Nijmegen, onze krachten. Met lef, een gevoel van urgentie en een groot hart voor ieder mens. Wij onderzoeken, experimenteren, innoveren en ontdekken de toekomst van samenleven, wonen en zorg. Wij zijn Nonna.

Meer over Nonna

Nonna vertelt...

Nonna beweegt...

“Er gebeurt al veel op het thema. We halen alle lopende initiatieven op. Door middel van experimenteren willen we een manier vinden om de initiatieven breder te delen in de regio zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Floor van Gemert - Over Vitaliteit

“We willen zzp'ers een aantrekkelijk alternatief bieden. En VVT-instellingen meer regie, transparantie en grip op de inzet van zzp'ers. Samen bouwen we aan Nonna-zzp.”

Corine Brunekreef - Over Nonna-zzp

“Nonna zet zich in om alternatieve vormen van (Wlz-)zorg in de wijk en de hiervoor benodigde randvoorwaarden te organiseren. Samen met Nonna-partners dragen we bij aan de toegankelijkheid van de zorg. ”

Nicole de Baat - Over Zorgteam van de toekomst in de wijk

“Iedere Nonna-ouderenzorgpartner is op dit vlak zelf hard aan het werk. We zien veel initiatieven. Nonna zet in op het verder stimuleren van verbinding en kennisdeling. ”

Sanneke Bolder - Over Hulplijnen bij ernstig probleemgedrag

“De schaarste in zorgaanbod en personeel en de toenemende, veranderende zorgvraag vragen om anders kijken en werken. Ook in het beheer van wachtlijsten. Hoe kunnen we samenwerken in de regio?”

Yvonne Beckers (projectleider) - Over Eén regionale wachtlijst

“Samenwerking tussen de betrokken partijen is cruciaal om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de wijk voortaan via één plek toegang hebben tot de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. ”

Nicole de Baat - Over Specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

“De uitdaging rondom de ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie vraagt een georganiseerde samenwerking in de regio Nijmegen. Zo kunnen we de vragen en de behoeften van medewerkers in alle organisaties maar ook die van cliënten goed adresseren.”

Jorrit Ebben - Over IT en zorgtechnologie

Wij zijn Nonna