9 juli 2023

Het échte gesprek

Yvonne Beckers-Spaas, programmaleider van Netwerk Nonna, maakt zich hard voor de plek van de ouder wordende mens in onze samenleving. We staan samen voor een enorme maatschappelijke opgave: hoe ziet ouder worden er nu en in de toekomst uit? En wat hebben we hierin als netwerk Nonna te doen? Elke Nonna-partner, elke medewerker, elke burger is hard nodig. Yvonne is een verbinder pur sang, die van nature in verrijkende kansen en verfrissende oplossingen denkt. Altijd samen met anderen, met lef en liefde.

‘Wie is dat eigenlijk, ‘de’ oudere? Iedere oudere is precies zo iemand als jij en ik. Met een eigen gezicht, karakter en een eigen leven. Ook als dat leven kwetsbaar wordt. Misschien komen we elkaar weleens tegen op straat, omdat we in dezelfde wijk wonen. Maar kennen (of zien) we elkaar? Wat betekenen wij eigenlijk voor elkaar? Wat heb jij voor mij over? Elkaar ontmoeten, is een waardevolle motor voor begrip en naastenliefde. Beide zijn onmisbaar voor duurzame ouderenzorg. Nu en in de toekomst.

We staan samen voor een urgente, maatschappelijke opgave. De ouderenzorg wordt anders en samen leven in de wijk krijgt een belangrijke plek. Daar waar de zorgschaarste het grootst wordt, is het nodig dat we inzetten op radicaal andere vormen van samenwerken en samen leven. Het gaat over kleur bekennen – op elk niveau. In actie komen, keuzes maken en durven experimenteren. Nu. We moeten onze samenleving voorbereiden op veranderingen, waarvan we nog niet weten hoe ze er precies uit gaan zien. 

Als we met elkaar het échte gesprek voeren over ouder worden, ontstaat begrip. Dat is essentieel om deuren te kunnen openen, letterlijk en figuurlijk. We kunnen samen veel nieuwe wegen ontdekken, maar deze gaan pas echt ergens toe leiden als naastenliefde een plek in het midden heeft; als we elkaar gaan horen en zien. Als centrale waarde, als spil van de gemeenschap en als drijfveer om het samen te gaan doen. Zo creëren we duurzame, betekenisvolle relaties, waarop we kunnen bouwen.

We zijn op wegDoen we de juiste dingen? Doen we de dingen juist? Dit blijven we ons afvragen en zo blijven we scherp en wendbaar. We zetten stappen in duurzame samenwerking in de thema’s Goed wonen, Fijn werken en Slim samen. We zien de eerste resultaten, zoals samenwerking op het gebied van HR, zorgtechnologie en wonen. En één regionale wachtlijst staat in de steigers.  

Durven we te vallen? En weer op te staan en opnieuw iets te proberen? Duurzame oplossingen voor de acute en toekomstige problemen rondom de ouderenzorg vinden we niet in hoe we het altijd hebben gedaan. We worden uitgedaagd om af te wijken van wat er al is en van wat normaal is. Dat vraagt lef van ons allemaal.’