12 oktober 2023

Samenwerken rond cao-vraagstukken

Is meerwerk nu wel of geen zogenoemd structureel loonbestanddeel bij ziekte? En op welke manier ga je om met de nieuwe bereikbaarheidsvergoeding? Het zijn dit soort vragen waar de cao-commissie van Nonna zich over buigt. Zodat de verschillende Nonna-organisaties tot een eenduidige uitleg van de cao kunnen komen – zonder zich afzonderlijk te hoeven verdiepen in de niet altijd even heldere regelingen.

De Cao-commissie is begin 2023 ontstaan vanuit het Ontwikkelteam HR. Daar werken de Nonna-partners gezamenlijk aan verschillende HR-thema’s. Het ontstaan van de Cao-commissie gebeurde vanuit de gedachte dat de uitvoering van de cao slimmer kan. “Een cao-akkoord klinkt soms heel simpel. Maar het is niet altijd duidelijk wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor je beleid.” Frank Kalisvaart is HR-manager bij zorggroep Maas & Waal en lid van de Cao-commissie. “Een salarisverhoging per datum X heeft geen uitleg nodig. Maar we zien ook regelmatig wijzigingen in de cao die niet even duidelijk zijn.” Frank doelt bijvoorbeeld op de vergoeding van bereikbaarheidsdiensten. Die recentelijke wijziging in de cao bleek niet voor alle functiegroepen een verbetering. “Dan doet de vraag zich voor of deze medewerkers met recht aanspraak kunnen maken op de hardheidsclausule die de cao kent. In zo’n geval kan de wijziging geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten wanneer deze voor een individuele medewerker negatieve gevolgen heeft.” Ook rondom het vraagstuk welke looncomponenten nu wel of niet moeten worden meegenomen bij de berekening van het ziekengeld volgens de laatste cao, was onduidelijk is. “Dat zijn vraagstukken die soms om verdieping vragen.”
 

Kennis bundelen en delen
In plaats van veertien zorgorganisaties die zich moeten verdiepen hoe ze dit soort regelingen moeten uitvoeren, neemt nu de Cao-commissie die rol op zich. Althans, voor een deel. In Franks woorden is het een ‘vrij technische commissie’ van drie HR-professionals met bovengemiddelde interesse in de cao. “Alle bij Nonna aangesloten V&V-instellingen willen de cao netjes en goed uitvoeren. Tegelijkertijd werkt iedereen in de zorg zich suf. Ook op de HR-afdelingen. Het is onzin om dan allemaal voor je eigen organisatie uit te dokteren hoe je de wijzigingen in de cao moet uitvoeren. Of allemaal afzonderlijk de brancheorganisatie Actiz te mailen met vragen. Daar hebben we geen tijd voor. Dan helpt het om kennis te bundelen en te delen.”
 
Verschillende onderwerpen

Naast Frank bestaat de commissie uit Esther Michels-Wemmers van ZZG zorggroep en – sinds kort – uit Patrick Paans van De Waalboog die Marieke Crombach van Aqua Viva opvolgt. Moeite om elkaar te vinden hadden ze niet. Ook niet met het vullen van de agenda. “Als we elkaar zien of spreken bepraten we of er thema’s leven. Ook anderen buiten de Cao-commissie kunnen onderwerpen aandragen. En we volgen uiteraard goed de nieuwe ontwikkelingen in de cao.” Er zijn geen harde criteria voor wat wel of niet onder de loep wordt genomen. Wel hebben alle onderwerpen gemeen dat niet zonder meer duidelijk is hoe ze goed moeten worden uitgevoerd, en wat de uitleg daarbij is. 
 

Eigen verantwoordelijkheid

Het scheelt aanmerkelijk dat niet iedere zorgorganisatie zich in alle cao-vraagstukken hoeft te verdiepen. Of een jurist hoeft in te schakelen voor de gewenste verduidelijking. “Waar nodig doen wij dat als Cao-commissie. Die jurist werkt een vraagstuk uit om vervolgens advies te geven voor het hele netwerk.” Dat scheelt menskracht en uren, stelt Frank. Al houden de veertien zorgorganisaties zelf ook hun verantwoordelijkheid om kritisch naar de cao te kijken. “Wij hebben geen mandaat, zijn ook geen cao-politie die controleert of de cao goed wordt uitgevoerd. Alle organisaties houden hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Wel willen we gezamenlijk tot een eenduidige uitleg van de cao komen. En als Nonna een duidelijker geluid laten horen richting Actiz als we menen dat bepaalde cao-passages een betere toelichting nodig hebben of praktisch niet goed uitvoerbaar zijn.” Een praktisch ingestoken werkclub dus, met de focus op duidelijkheid, uniformiteit en goed werkgeverschap. “Dat werkt prima. Groter moeten we de rol van de Cao-commissie ook niet maken.”