Avond-, nacht- en weekendzorg

Goed geregelde avond-, nacht- en weekendzorg. Efficiënt en laadrempelig. Geweldig toch? Hoe kunnen we in de zorgregio Nijmegen slimmer samenwerken en de acute verpleegkundige en geneeskundige vragen in de avonden, nachten en weekenden het best organiseren?

Waarom bewegen we?

Zorgvragen houden zich niet aan kantooruren. Avond-, nacht- en weekendzorg (ANW) zijn er voor zorgvragen die niet kunnen wachten. ANW betreft onplanbare, acute zorg. Dure zorg. Maar het is een must en tegelijkertijd geen gemakkelijke opgave. De krappe arbeidsmarkt zit ons dwars. Maar we moeten deze zorg bieden aan ouderen die dat nodig hebben. De vraag ernaar neemt alleen maar toe.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en kwaliteit ervan wordt door iedereen gevoeld. 

Waar bewegen we naartoe?

Als Nonna-organisatie heb je te maken met inzet van zorgpersoneel op ieder moment van de dag of week. Dit geldt voor zowel verpleegkundigen als specialisten ouderengeneeskunde. Beide kennen hun eigen vraagstukken en uitdagingen.

Voor de verpleegkundigen streven we naar optimale toepassing van de SBAR. SBAR? Dit is een effectieve methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties in de zorg. Deze communicatie gaat niet altijd goed. Het gebruik van de SBAR helpt. Het zorgt voor eenduidigheid en een oplossingsgerichte benadering van de (medische) zorgvraag van cliënten.

Voor de geneeskundige ANW-zorg gaan we op zoek naar een andere financieel houdbare organisatievorm, met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. We houden rekening met de personele schaarste van specialisten ouderengeneeskunde en zoeken een vorm die aantrekkelijk is om bij te werken.

#hoedan

Nonna organiseert sessies met zorgmanagers. Om zich een beeld te vormen en scenario’s uit te werken voor duurzame verpleegkundige ANW-zorg. Met onderweg al een grote rol voor de SBAR voor alle ANW-verpleegkundigen. Deze geaccrediteerde scholing is beschikbaar bij Nonna-partner ZZG zorggroep.

Tegelijkertijd buigt een expertgroep zich over het herontwerpen van de geneeskundige ANW-zorg.

Zo komen we tot een toekomstbeeld in de regio én wat nodig is om daar te komen. In de eigen organisatie en op regionaal niveau. 

Mijlpalen & resultaten

Wat doen Nonna-organisaties zelf én samen om de verpleegkundige ANW-zorg te verduurzamen? Dit brengen we helder in beeld. Doel is ook dat alle ANW-verpleegkundigen van Nonna-zorgpartners eind 2023 de scholing SBAR hebben afgerond. We maken een plan van aanpak voor de regionale inzet van ANW-verpleegkundigen en een herontwerp van de geneeskundige ANW-zorg.

 

Projectleider(s)

Martine Heerkens

 

Downloads

Interview: onderzoeker en verpleegkundig specialist Lenny Tange over de SBAR-methode. Lees meer.

Artikel: Samen Slimmer Drenthe: garantie van kwalitatieve zorg tijdens ANW. Lees meer.

Status project

start
begin 2018
eind
eind 2024