Avond-, nacht- en weekendzorg

Goed geregelde avond-, nacht- en weekendzorg. Efficiënt en laagdrempelig. Geweldig toch? Hoe kunnen we in de zorgregio Nijmegen slimmer samenwerken en de acute verpleegkundige en geneeskundige vragen in de avonden, nachten en weekenden het best organiseren?

Waarom bewegen we?

Zorgvragen houden zich niet aan kantooruren. Avond-, nacht- en weekendzorg (ANW) zijn er voor zorgvragen die niet kunnen wachten. Het betreft onplanbare, acute zorg. Dure zorg. Geen eenvoudige opgave, maar het is een must. We moeten deze zorg bieden aan ouderen die dat nodig hebben. De vraag ernaar neemt alleen maar toe en de krappe arbeidsmarkt zit ons dwars. 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en kwaliteit ervan wordt door iedereen gevoeld. 

Waar bewegen we naartoe?

Als Nonna-organisatie heb je te maken met inzet van zorgpersoneel op ieder moment van de dag of week. Dit geldt voor zowel verpleegkundigen als specialisten ouderengeneeskunde. Beide kennen hun eigen vraagstukken en uitdagingen.

Voor verpleegkundige ANW-zorg streven we naar optimale toepassing van de SBAR. SBAR? Dit is een effectieve methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties in de zorg. Deze communicatie gaat niet altijd goed. Het gebruik van de SBAR helpt. Het zorgt voor eenduidigheid en een oplossingsgerichte benadering van de (medische) zorgvraag van cliënten.

Voor medische ANW-zorg gaan we op zoek naar een andere financieel houdbare organisatievorm, met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. We houden rekening met de personele schaarste van specialisten ouderengeneeskunde en zoeken een vorm die aantrekkelijk is om als SO bij te werken.

#hoedan

Voor de verpleegkundige ANW-zorg organiseert Nonna sessies met zorgmanagers. Om zich een beeld te vormen en scenario’s uit te werken voor duurzame verpleegkundige ANW-zorg. Met onderweg al een grote rol voor de SBAR voor alle ANW-verpleegkundigen. Deze geaccrediteerde scholing is beschikbaar bij Nonna-partner ZZG zorggroep.

Tegelijkertijd buigt een expertgroep zich over het herontwerpen van de medische ANW-zorg. Door de problematiek te bekijken vanuit verschillende gezichtspunten.

Zo komen we tot een toekomstbeeld in de regio én wat nodig is om daar te komen. In de eigen organisatie en op regionaal niveau. 

Mijlpalen & resultaten

Verpleegkundige ANW

Iedere Nonna-organisatie heeft de keuze om de SBAR-scholing te benutten. Het doel is dat alle ANW-verpleegkundigen van Nonna-zorgpartners de SBAR afronden en toepassen. Er wordt nog onderzocht of het van waarde is om in Nonna-verband een  aangepaste scholing aan te bieden aan medewerkers 3IG.

Medische ANW

Eind juli 2023 kwam de expertgroep, bestaande uit SO's en een management-begeleidingsgroep, voor het eerst bij elkaar. Er is gestart met de probleemanalyse gezien vanuit verschillende perspectieven: de SO's, organisatie, kwaliteit en wetgeving. Door slimme stappen te zetten, waaronder het horen en meenemen van vakgroepen, ICT en andere disciplines en organisaties die betrokken zijn bij de medische ANW-zorg, beweegt de expertgroep in enkele maanden van analyse naar een werkbaar verbetervoorstel.

 

 

Projectleider(s)

Martine Heerkens

 

Downloads

Interview: onderzoeker en verpleegkundig specialist Lenny Tange over de SBAR-methode. Lees meer.

Artikel: Samen Slimmer Drenthe: garantie van kwalitatieve zorg tijdens ANW. Lees meer.

Status project

start
begin 2018
eind
eind 2024