Eén regionale wachtlijst

Minimale wachttijden. De juiste zorg op de juiste plaats. Is dat voor een kwetsbare oudere geen geruststellende gedachte? De zorgpartners van Nonna zetten samen stappen in de goede richting. 

Waarom bewegen we?

Als je zorgt nodig hebt, duurt wachten lang. De vraag naar zorg neemt toe. Het personeelstekort ook. Er heerst schaarste in het zorgaanbod en dus zijn er wachtlijsten. Wat kunnen we hieraan doen? Omdat iedere Nonna-zorgpartner eigen wachtlijst(en) heeft en het er niet naar uitziet dat deze in de nabije toekomst korter worden, is niets doen geen optie. We moeten samen anders gaan kijken en werken, ook wat betreft het beheer van de verschillende wachtlijsten en zorgbemiddeling. 

Waar bewegen we naartoe?

Meer samenwerking, met als doel één regionale wachtlijst. Wie jij niet kunt helpen, kan ik misschien wel helpen! Dat is toegankelijke zorg. We ontwikkelen een visie en een regionale werkwijze voor wachtlijstbeheer, waarmee iedere zorgpartner aan de slag kan. We kiezen voor een ICT-systeem dat ons gaat helpen om wachtlijstbeheer eenvoudig en transparant te maken. 

#hoedan

We nodigen betrokkenen uit om eisen, suggesties en alternatieven voor de oplossingsrichting van wachtlijstbeheer aan te dragen. In een gezamenlijk proces ontdekken we de knelpunten. En deze lossen we vóór de implementatie op.
Misschien komen we samen wel tot verschillende scenario’s. Het resultaat is een overzicht van de door te voeren veranderingen en daarbij horende projecten (organisatie, applicatie, informatie, processen).  

Welke oplossingsrichtingen zien we en wat is nodig om deze te realiseren? Zo krijgen we grip op onze wachtlijsten.

Mijlpalen & resultaten

Het proces voor één regionale wachtlijst en regionale zorgbemiddeling is op hoofdlijnen uitgewerkt. Een overzicht van stakeholders is gemaakt en het concept programma van eisen is klaar. We maken ons nu een voorstelling van de impact voor elke deelnemende partner. Welke verandering moeten we doorvoeren en hoe doen we dat goed samen? We houden je op de hoogte!

Projectleider(s)

Jone Oosterhof

Ron Verzijden

Ontwikkelteam zorgbemiddelaars

 

Status project

start
begin 2018
eind
eind 2024

Over dit project...

“In een tijd waarin er meer cliënten dan beschikbare plekken zijn, kunnen we door krachten te bundelen in de langdurige zorg beter werken aan het doel 'de juiste cliënt, op het juiste moment, op een passende plek'!”

Jone Oosterhoff