IT en zorgtechnologie

Volledig benutten van technologie als hulpmiddel om meer uit de dagelijkse zorg te halen? Er zijn tal van kansen. Waardevol voor oudere én zorgverlener. 

Informatiestromen en technologische mogelijkheden zijn overal: bij de oudere thuis, in het verpleeghuis, bij de huisarts en alle andere belanghebbenden. Soms door de cliënt zelf georganiseerd, soms met een zorgorganisatie en soms door een zorgorganisatie. Of door allemaal samen.

Dit vraagt om professioneel werkende organisaties en grote investeringen. En dus om samenwerken en (kennis)delen. Met elkaar én met de oudere, die het liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijft wonen.

Waarom bewegen we?

We zijn (nog) niet klaar voor optimale toepassing van de mogelijkheden. De oudere heeft met veel organisaties te maken: huisartsen(posten), ziekenhuis en de ouderenzorgorganisatie. En op hun beurt schakelen zij weer met gemeenten, zorgverzekeraars en onderling om zo de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de cliënt.

Waar bewegen we naartoe?

Nonna laat cliënten, mantelzorgers en zorgverleners zien dat digitale technologieën ouderen helpen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. En toont aan dat digitalisering je werk makkelijker maakt.

Het doel is dat zorgverleners en Nonna-partners technologie structureel gaan inzetten. We werken samen op de technologiedomeinen basisinfrastructuur, de digitale werkplek, zorgdomotica (en dit gaat over veel meer dan de zorgrobot) en digitale beveiliging.

Vaak lukt het ons deze uiterst ingewikkelde materie duidelijk te verwoorden. Maar niet altijd.

#hoedan

Vergelijk de technologische en digitale zorgtransitie met de overstap naar elektrisch rijden: de wielen zijn hetzelfde, ook in de elektrische auto zit een stuur en je kunt er nog steeds met vier personen in zitten. Maar de motor is wezenlijk anders. En als buitenstaander kan je amper volgen wat dit precies inhoudt.

Samen zetten de Nonna-partners op het gebied van IT en zorgtechnologie stappen op een aantal kernvraagstukken.

  • Hoe kunnen we de samenwerking uitbouwen? Op welke vlakken gaat verdere samenwerking de zorg helpen?
  • Hoe kunnen we zorgteams ondersteunen om de juiste technologische hulpmiddelen in te zetten als onderdeel van de dagelijkse zorg.
  • Wat kunnen en moeten we doen om alle data beschikbaar te krijgen en te gebruiken? Zeker met de groeiende mogelijkheden van informatie in de zorg voor zorgverlener en cliënt?
  • Hoe kunnen we digitale en technologische basiskennis beter beschikbaar krijgen, en bij wie dan, zodat het “een gewoon onderdeel” van elk project en elk proces wordt? Welke service en ondersteuning zijn daarvoor nodig?

Mijlpalen & resultaten

IT-verantwoordelijken van de 14 Nonna-organisaties zijn met elkaar in gesprek. Zo leren wij van elkaar en van ieders ervaringen in de praktijk. Vroege betrokkenheid bij lopende Nonna-projecten, zoals Eén regionale wachtlijst en Avond- nacht- en weekendzorg maakt dat IT-verbeteringen beter worden uitgedacht en gedragen. Voor onze digitale veiligheid delen wij onze kennis op dit gebied.

In de zorgtechnologie werken we toe naar kant-en-klare pakketjes voor zorglocaties en teams. Vergelijk het maar met de verspakketten in de supermarkt: alle ingrediënten zijn voor je verzameld, de stappen op een rijtje gezet en je kunt altijd zelf nog iets toevoegen. Handig! Zo werken we bijvoorbeeld aan technologische hulpmiddelen op het gebied van vrij bewegen met behulp van zorgdomotica, virtual reality toepassingen bij complex gedrag en geautomatiseerde registratie van medicijngebruik of dispensers.

We zorgen ervoor dat we eind 2023 een goed beeld hebben van de best mogelijke samenwerking op IT-gebied. Zo krijgen we zicht op wat we de komende jaren moeten doen om complexe IT-vraagstukken samen op te lossen.

Projectleider(s)

  • Jorrit Ebben
  • Hettie Laarakker
  • Ron Verzijden
  • Mathieu van Engen
  • Harry Vroom
  • Ontwikkelteam IT

Downloads

Status project

start
december 2022
eind
eind 2026

Over dit project...

“De uitdaging rondom de ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie vraagt een georganiseerde samenwerking in de regio Nijmegen. Zo kunnen we de vragen en de behoeften van medewerkers in alle organisaties maar ook die van cliënten goed adresseren.”

Jorrit Ebben