Op weg naar zorgzame dorpen met St. Barbara en zMW

Blijven wonen in het dorp waar je lang hebt gewoond - waar je misschien wel bent geboren en opgegroeid. Ook als je ouder bent en moeite hebt om de dagelijkse dingen voor elkaar te krijgen. Omdat buren, familie, vrijwilligers en anderen uit de sociale omgeving een handje helpen. En er samen voor zorgen dat professionele zorg tot een minimum wordt beperkt. Hoe mooi zou dat zijn...

Waarom bewegen we?

De impact van verhuizen op hogere leeftijd is groot. En helemaal als die verhuizing betekent dat je je vertrouwde dorpse omgeving vaarwel moet zeggen. Simpelweg omdat er in jouw buurt onvoldoende professionele zorg is voor het groeiend aantal ouderen dat zorg nodig heeft. 

Waar bewegen we naartoe?

Rondom kleinschalige woonomgevingen in Dreumel, Wamel en Beneden-Leeuwen organiseren we een actieve wijk waar iedereen erbij hoort - ook als je oud en hulpbehoevend bent. Een vertrouwde omgeving waar bewoners naar elkaar omzien, weten wat er speelt achter de voordeur en elkaar de helpende hand bieden. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en van betekenis te zijn. 

We onderzoeken welke bijdrage zorgorganisaties daaraan kunnen leveren. Hoe kunnen we 'zorgen dat' in plaats van direct over te gaan tot 'zorgen voor'. 

#hoedan

We gaan met bewoners, ondernemers, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in gesprek om in kaart te brengen wat er nodig is, wat er is en welke 'leegtes' gevuld moeten worden. Daarvoor verbinden we verschillende partijen en zoeken we naar nieuwe initiatieven.

Ook renoveren we bestaand vastgoed tot een eigentijdse woonomgeving voor ouderen. En we verkennen de mogelijkheden om extra woonruimte voor ouderen te realiseren.

Mijlpalen & resultaten

We ontwikkelen een visie op hoe een zorgzame buurt er in een dorpse omgeving uitziet. Die visie werken we uit tot een concreet plan. En dat gaan we uitvoeren. We blijven steeds nauw betrokken en kijken wat werkt en wat niet. Samen met alle betrokkenen passen we onderdelen aan waar dat nodig is.

We organiseren de theatervoorstelling PowWow waarin de vraag centraal staat: hoe zorgen wij voor onze ouders? Na afloop van de voorstelling gaan we met alle aanwezigen in gesprek over betekenisvol ouder worden in Dreumel. En wat ieders rol is in het zorgen voor elkaar. Tijdens een terugkommoment (een paar maanden later) bespreken we met elkaar wat er daadwerkelijk is veranderd en wat eventueel nog nodig is.

Status project

start
mei 2022
eind
medio 2026