Specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn

Kwetsbare ouderen wonen langer thuis. Waar kan deze groter wordende groep ouderen terecht met hun complexe zorgvragen? De huisarts is en blijft hun eerste aanspreekpunt. Maar hoe zorgen we ervoor dat ook specialistische ouderenzorg via de huisarts, dus de eerste lijn, kan worden ingezet? En de GZ-psycholoog?

Waarom bewegen we?

Het aantal zorgvragen van ouderen in de wijk groeit sneller dan de beschikbare capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde. Zorg moet meer en meer in de wijk toegankelijk zijn. Met dit vraagstuk is Nonna aan de slag. Ook de rol van de GZ-psycholoog nemen we mee. Welke weg we samen ook inslaan, het vraagt vertrouwen, betrokkenheid, denkwerk en inzet van alle partijen.

Waar bewegen we naartoe?

Eén plek, digitaal of fysiek, als gemeenschappelijk eerstelijnscentrum van specialistische ouderenzorg, georganiseerd rondom de huisartsenpraktijk. 

#hoedan

Het streven is dat iedere huisartsenpraktijk toegang heeft tot een eigen specialist ouderengeneeskunde en enkele waarnemers bij afwezigheid van deze persoon. Heeft een oudere hulp nodig? Door het anders te organiseren is een digitaal consult of telefonisch overleg zo geregeld. Is meer nodig? Ook multidisciplinair overleg of thuisconsultatie behoren tot de mogelijkheden.

Mijlpalen & resultaten

Samenwerking tussen de betrokken partijen is cruciaal om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de wijk voortaan via één plek toegang hebben tot de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De noodzaak en het belang ervan worden meer en meer onderschreven. Stap voor stap krijgt samenwerking steeds meer vorm. 

Projectleider(s)

  • Nicole de Baat

Downloads

Status project

start
begin 2018
eind
eind 2024

Over dit project...

“Samenwerking tussen de betrokken partijen is cruciaal om ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de wijk voortaan via één plek toegang hebben tot de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. ”

Nicole de Baat