Van Dekkerswald naar een Zorgzame Buurt

Stel je eens voor: een voormalig sanatoriumterrein in een natuurrijke omgeving. Dat met de bouw van 200 tot 400 woningen wordt heringericht tot een Zorgzame Buurt. Waar ruimte is voor jong en oud. Voor zorgbehoevenden en zelfstandigen. Om samen te leven, mee te doen, te ontmoeten. Dát is de toekomst van Dekkerswald.

 

Waarom bewegen we?

We zijn overtuigd dat je op een andere manier moet kijken naar wonen en bouwen om de zorg in de toekomst overeind te houden. Bewoners willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als zij kwetsbaar en zorgbehoevend zijn. Dus is het logisch om daar bij de bouw van nieuwe huizen rekening mee te houden. Net als met de wijk waarin dat huis staat, en vooral de bewoners die daar wonen. 

 

Waar bewegen we naartoe?

We richten ons op een Zorgzame Buurt. Een omgeving waar bewoners naar elkaar omkijken. Een wijk waar plekken zijn ingericht waar mensen elkaar ongedwongen ontmoeten en een praatje aanknopen. Een hulpvraag stellen. Van waarde kunnen zijn voor elkaar - bij de dagelijkse dingen en waar nodig ook bij zorg. Een plek waar iedereen kan en mag meedoen. 

#hoedan

Een Zorgzame Buurt waar mensen gericht zijn op de ander begint bij het ontmoeten van de ander. Daarom kijken we verder dan het bouwen van woningen. We maken door heel de Zorgzame Buurt ruimte voor ontmoeting en verbinding. Zodat bewoners elkaar (leren) kennen en weten waar ze een helpende hand kunnen bieden - of ontvangen. En we werven vrijwilligers om de verschillende initiatieven te ondersteunen. Ook wordt er in deze Zorgzame Buurt ruimbaan gegeven voor eigen ideeën. Omdat bewoners vaak zelf het beste weten waar behoefte aan is in hun wijk.

Mijlpalen & resultaten

We vormen de bestaande Serre en de Kapel op het terrein van Dekkerswald om tot gemeenschapshuis. Daar komen de mensen uit de wijk en van buiten elkaar tegen. Om samen te koken, te eten of mee te doen aan activiteiten. 

We nemen een moestuin in gebruik waar mensen met groene vingers elkaar vinden. Tegelijkertijd stimuleert de moestuin gezonde voeding en bewust omgaan met alles wat de natuur voortbrengt.

We ontwikkelen een beweegroute door de wijk. Voor jong en oud. Omdat bewegen leuk en gezond is - voor iedereen op zijn eigen tempo en manier. En het uitnodigt om elkaar te ontmoeten en ondersteunen.

Status project

start
mei 2022
eind
eind 2024