De kortste route naar het Odensehuis

Zou het niet mooi zijn als jonge mensen met dementie het Odensehuis Animi Vivere makkelijker weten te vinden? Dat schotten tussen gemeentes en organsiaties verdwijnen om die mensen - en hun familie en mantelzorgers! - de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben...

Waarom bewegen we?

We hebben in Nederland een systeem opgetuigd dat met zijn vele regels weinig ruimte biedt aan burgerinitiatieven. Tegelijkertijd kampen we met personeelskrapte. Casemanagers met een overvolle agenda. Wachtlijsten. En onzichtbare schotten tussen gemeenten en organisaties - terwijl er per gemeente vaak maar enkele jonge inwoners met dementie zijn.
Met name die mensen moeten lang wachten voordat een diagnose kan worden gesteld. En nog langer voordat hun hulpvraag beantwoord wordt of ze in contact worden gebracht met lotgenoten. Terwijl het vroege vaststellen van dementie en het bieden van ondersteuning bijdraagt aan het versterken van iemands autonomie. En de kans vergroot om iemands talenten en mogelijkheden langduriger in te zetten.

Waar bewegen we naartoe?

We werken toe naar een situatie waarin jonge mensen met dementie, hun familie en mantelzorgers, gemeenten en organisaties het Odensehuis makkelijker weten te vinden. In de regio en erbuiten. Dat de lijnen van het Odensehuis naar gemeenten en organisaties worden versterkt en op waarde geschat. Zodat jonge mensen met cognitieve problemen en hun naasten voor vragen en ondersteuning terechtkunnen in het Odensehuis (ook als er nog geen diagnose is) en laagdrempelig kennismaken metv domotica. Maar ook dat vervoer van en naar het Odensehuis regionaal georganiseerd kan worden. En dat de inzet en interesse van vrijwilligers wordt vergroot - onder andere door medewerkers die langdurig ziek zijn in het Odensehuis re-integratiemogelijkheden te bieden om werkplezier op te doen.

#hoedan

We versterken de netwerken rondom de locaties van het Odensehuis in Wijchen en Beuningen. Niet alleen om de verwijsfunctie naar het Odensehuis een push te geven. Ook om de ondersteuning door vrijwilligers  en mantelzorgers te vergroten. 

Voor nog meer jonge mensen met dementie maken we eigentijdse logeerarrangementen mogelijk. Daardoor leren lotgenoten elkaar op een laagdrempelige manier kennen. Tegelijkertijd krijgen mantelzorgers de vaak broodnodige adempauze. En kunnen we de gezinssituatie langer intact houden. Als er dan een volgende stap nodig is (denk aan 24-uurszorg) zijn mantelzorger en naaste met dementie al een klein beetje gewend om de zorg voor elkaar wat meer ruimte te geven…

We starten met informatiepunten voor mensen met dementie, mantelzorgers en andere belangstellenden vanuit het Odensehuis in Wijchen en Beuningen.

We realiseren een voedselbos annex pluktuin waar jonge mensen met dementie leuke, zinvolle activiteiten kunnen doen.

Mijlpalen & resultaten

We stellen een bedrijfsplan op. Dat doen we op een duurzame manier. Daarmee bedoelen we dat dit bedrijfsplan ook in de toekomst werkbaar blijft. En dat we het kunnen inzetten voor andere burgerinitiatieven.

Ook de kennis die we daarbij opdoen, delen we met andere burgerinitiatieven. Zodat zij een vliegende start kunnen maken. De zorg kan en moet anders. Burgerinitiatieven helpen daarbij.

We verbeteren de vervoersmogelijkheden zodat het Odensehuis voor iedereen toegankelijk wordt en blijft. We breiden onze pool van vervoersmaatjes uit die jonge mensen met dementie vanuit de regio naar de locatie in Wijchen of Beuningen brengen.

Op 1 november 2024 is de Beweegtuin in Wijchen geopend. Een samenwerkingsproject van het Odensehuis Animi Vivere, ZZG Zorggoep, Talis, Fysiotherapie Bosman & May, SportFit en de gemeente Wijchen.

Het 1-jarig bestaan van het Odensehuis in Beuningen vormde ook de start van onze Pluktuin. De gemeente Beuningen heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Samen met de Lions Club Maas en Waal, sponsoren en vrijwilligers is de basis gelegd voor de pluktuin. Daarnaast is er een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

In 2024 breiden we de logeerarrangementen verder uit. We schalen op van 6 naar 8 midweken. Uit onderzoek onder mantelzorgers blijkt dat ons arrangement beoordeeld wordt met een 9,5. 

We starten met de inzet van domotica in beide Odensehuizen (Wijchen en Beuningen). Daardoor kunnen belangstellenden hier al informeel mee kennismaken. 

We breiden de gespreksgroepen voor partners en kinderen uit. 

De kennis die opgedaan wordt in het Odensehuis Animi Vivere delen we op het Landelijk Platform Odensehuizen.

Status project

start
mei 2022
eind
eind 2024