Stages in de regio

Beeld je eens in: een stageadres waar je als stagiair optimaal kunt leren en jezelf verder ontwikkelen. Waar er tijd voor je wordt genomen. Waar je steun ervaart, plezier beleeft en je hart verder voelt opengaan voor de zorg. En, minstens zo belangrijk, waar je de ins & outs van het werk als zorgprofessional leert kennen in de praktijk.

Waarom bewegen we?

Er is een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Dat tekort neemt de komende jaren verder toe. Als Nonna willen we het maximale doen om iedereen die een zorgopleiding volgt een kwalitatief goede stageplaats te bieden. Met goede begeleiding, in een veilige, plezierige omgeving. Zodat leerlingen optimaal kunnen leren en hun enthousiasme voor de zorg vergroten. En de zorgsector zoveel mogelijk professionals voor de zorg beschikbaar krijgt én houdt.

Waar bewegen we naartoe?

Nonna streeft naar voldoende, kwalitatief goede stageplaatsen in de regio. Daarvoor slaan we de handen ineen. Samen met de drie ziekenhuizen in Nijmegen – het CWZ, het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek – en het ROC Nijmegen en de HAN. Gezamenlijk werken we naar een convenant. Daarin leggen we afspraken vast. 

We gaan allereerst met elkaar ervaring opdoen. Daarna willen we ook andere zorginstellingen uitnodigen om deel te nemen aan het convenant. Omdat we het maximale willen doen om iedereen die potentie heeft een fantastische opleidingstijd te geven, waar dan ook in de zorgsector. 

#hoedan

We hebben de ambitie om de juiste leerling aan de juiste stageplek te koppelen – en dat niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Daarvoor brengen we in kaart wat de capaciteit van iedere zorgorganisatie is om leerlingen goed te kunnen begeleiden. Op basis van die gegevens maken we een verdeelsleutel.

Van de onderwijsinstellingen waarmee we samenwerken, vragen we duidelijke prognoses. Over het aantal leerlingen dat een stageplaats zoekt, in welk leerjaar en voor welke opleiding. Zo maken we vraag en aanbod inzichtelijk en kunnen we die twee steeds beter op elkaar afstemmen.

Mijlpalen & resultaten

We zijn voor zowel de VVT-organisaties als de ziekenhuizen tot een werkbare richtlijn gekomen hoe we stagiaires over de organisaties verdelen. Het ROC en de HAN zijn goed bij het project aangehaakt. En inmiddels is het concept-convenant klaar om uitgewerkt te worden tot een definitief document. Dit is op 11 december ondertekend door alle bestuurders van de betrokken organisaties. 

Projectleider(s)

Frank Kalisvaart

Status project

start
Januari 2022
eind
Oktober 2023