Vitaliteit

Wat als je als zorgprofessional iedere dag blij naar je werk gaat. Om aan het eind van je dienst met een voldaan gevoel weer thuis te komen. Omdat je energie krijgt van je werk. Omdat er aandacht is voor jou, als mens. En omdat werk en privé in balans zijn. 

Waarom bewegen we?

Professionals in de zorg die uitvallen. Met alle nadelige gevolgen van dien. Hoge verzuimcijfers zetten nog meer druk op de collega's die aan het werk zijn. Het is dus in ieders belang - van medewerkers zelf, hun collega's en ook van cliënten en mantelzorgers - dat wordt voorkomen dat zorgprofessionals ziek worden. We willen dat ze vitaal zijn én blijven.

Waar bewegen we naartoe?

We leggen actief de verbinding tussen (zorg)organisaties. Op de verschillende vitaliteitsthema's en op vragen daarover. Zodat vitaliteitsdeskundigen elkaar eenvoudig kunnen vinden. We zorgen dat ze informatie uitwisselen, leren van elkaar en elkaar inspireren. Met als doel dat vitaliteit blijvend aandacht krijgt en een vaste waarde wordt binnen zorgorganisaties. 

#hoedan

We experimenteren in de praktijk welke initiatieven op het gebied van vitalitiet werken. En welke vorm daarbij het beste past. We delen kennis en ervaringen via de website van Nonna. Vitaliteitsdeskundigen kunnen elkaar op die manier gemakkelijk vinden. Maar ook kunnen hun organsiaties de eerste stappen zetten in leren van en met elkaar over vitaliteit.

Mijlpalen & resultaten

Via een projectenoverzicht op deze website maken we zorgorganisaties deelgenoot van alle activiteiten op het gebied van vitaliteit die er in de regio door de verschillende bij Nonna aangesloten zorgorganisaties worden georganiseerd. 

Daarnaast houden we werk- en inspiratiesessies die zorgorganisaties verder brengen op het thema vitaliteit.

Projectleider(s)

Floor van Gemert

Status project

start
december 2022
eind
september 2023

Over dit project...

“Er gebeurt al veel op het thema. We halen alle lopende initiatieven op. Door middel van experimenteren willen we een manier vinden om de initiatieven breder te delen in de regio zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Floor van Gemert