Zorgteam van de toekomst in de wijk

Langer thuis wonen als je ouder wordt. Hoe fijn als dat vooruitzicht je een gevoel van vertrouwen geeft. En van plezier. Zonder zorgen over hoe je het gaat redden als je hulp nodig zou hebben. Hoe organiseren we de zorg in de toekomst zo, dat dit scenario waarheid wordt?

Waarom bewegen we?

Langer thuis wonen wordt de norm. Ouderen die nu nog worden opgenomen, kunnen in de toekomst niet meer langdurig intern in een zorginstelling verblijven. Zowel het aantal beschikbare bedden als het aantal zorgprofessionals is ontoereikend. Dit alles betekent een toenemende zorgvraag in de wijk.

Deze vraag kunnen we niet alleen oplossen met zorg. We zullen met elkaar na moeten denken hoe we het anders gaan doen. Wie of wat hebben we nodig? Welke onverwachte knelpunten komen we tegen? Misschien ontdekken we blinde vlekken? Eén ding is zeker: samen komen we verder. Met het medische én sociale domein.

Waar bewegen we naartoe?

De bestemming is helder. De weg er naartoe (nog) niet. We denken aan het bouwen van een community rondom de kwetsbare oudere: het sociale netwerk van de oudere, professionals uit het zorg en het sociaal domein. Samen zoeken we alternatieve vormen, die juist door anders te denken een goed antwoord geven op de vraag.

#hoedan

Bij Nonna leren we door te doen. Zorgvuldig hebben we twee pilots ontworpen: één in het buitengebied, één in de stad. Zo leren we de doelgroep goed kennen en verdiepen we ons in het type zorg en ondersteuning dat nodig is. In verbinding met de projecten Goed Wonen en Regionaal beheer van wachtlijsten

Mijlpalen & resultaten

We zijn gestart in de gemeente West Maas en Waal. Samen zoeken, ontdekken en ervaren we hoe het zorgteam van de toekomst eruit kan zien. We delen waar we tegenaan lopen, spreken onze zorg naar elkaar uit en ontdekken wat nodig is. Dat zijn de eerste stappen die we zetten. 

Projectleider(s)

Nicole de Baat

Downloads

Status project

start
december 2022
eind
eind 2024

Over dit project...

“Nonna zet zich in om alternatieve vormen van (Wlz-)zorg in de wijk en de hiervoor benodigde randvoorwaarden te organiseren. Samen met Nonna-partners dragen we bij aan de toegankelijkheid van de zorg. ”

Nicole de Baat