Goed wonen

De toekomst van de zorg voor ouderen ligt in de wijk. Het ontwikkelen van levendige, energieke wijken, waar mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven wonen. Dát is onze maatschappelijke opgave. Daarvoor ontwikkelen we vanuit onze kennis en ervaring rondom ouder worden en ouderenzorg baanbrekende woonconcepten (Proeftuinen). Waar kleinschalig wonen hand in hand gaat met zorg vanuit de gemeenschap ('community care'). 

Binnen de Proeftuinen werkt Nonna samen met partners.
Met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor het integreren en uitvoeren van actieleren in iedere stap van het proces.
En met Club Goud voor het verbinden met de wijk via bouwen van gemeenschappen (Community building) en kunstzinnige interventies en uiteenlopende partners zoals sociaal ondernemers, 

We leren daar wat er wel en niet werkt in de praktijk. En we leren wat er al mogelijk is van onze netwerkpartners - zoals ZorgSaamWonen, de gemeenten, woningbouwcoöperaties, welzijnsorganisaties en de Rabobank.

En we gaan in gesprek met de bewoners in de wijk. Nieuwe oplossingen voor wonen, welzijn en zorg ontwerpen we samen met hen. Hun wensen en ideeën nemen we van begin af aan mee. We kijken daarbij over de grenzen van zogenoemde domeinen, organisaties en gemeenten heen en werken integraal aan onze maatschappelijke opgave.

Voor ouderenzorgorganisaties betekent dit nogal wat! Zij verleggen niet alleen hun blik van binnen naar buiten (van instellingen naar wijken). Maar ook vraagt dit andere vormen van samenspel met bewoners, andere aanbieders (van wonen, welzijn en zorg), de gemeente en lokale ondernemers. Het gaat dus om een heuse cultuurverandering!