Slim samen

Als Nonna-partners in ouderenzorg herkennen we elkaars uitdagingen en problematiek. Rondom de piekmomenten van crisiszorg bijvoorbeeld, of de complexiteit van IT en zorgtechnologie. Het is slim om onze expertise en kennis met elkaar te delen.

Wat samen efficiënter kan, doen we samen. Dat betekent onder andere lagere kosten en minder bureaucratie. En betere, breed gedragen oplossingen. Zo creëren we een heldere regionale infrastructuur van zorg, kennis en technologie. Met elkaar, met de expertise van de verschillende Nonna-partners samengebracht in ontwikkelteams.