Samen vitaal oud worden in Nijmegen Oud-West

Wat als mensen wél langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Ook als ze oud zijn en zorgbehoevend. Omdat hun omgeving sociaal is. Omdat ze buurtgenoten kennen op wie ze kunnen terugvallen. En omdat er altijd een deur openstaat waar ze welkom zijn om mee te eten en mee te doen.

Waarom bewegen we?

Onder de bewoners van woonlocatie Griffioen is er sprake van armoede en eenzaamheid. Dat geldt ook voor de mensen in de wijk eromheen. Samen met het groeiend aantal ouderen (en hun zorgvragen) en de krapte op de arbeidsmarkt is dat een flinke uitdaging. 

Tegelijkertijd vindt er in de wijk veel nieuwbouw plaats - ook rond Griffioen. Er komen nieuwe mensen van buiten de wijk binnen die (nog) niet verbonden zijn met dit deel van de stad. Dat biedt mogelijkheden om op een andere manier te kijken naar wonen, zorg, welzijn en (lokale) maatschappelijke betrokkenheid.

Waar bewegen we naartoe?

We richten onze aandacht op zorgen voor en met elkaar (gemeenschapszorg), preventie en voorzorg. Daarvoor maken we een centrale plek waar bewoners en mensen uit de directe omgeving hartelijk worden ontvangen. Zonder te letten op hun (zorg)indicatie of de grootte van hun portemonnee. En of ze nu binnenwandelen voor een drankje in het eetcafé of om deel te nemen aan activiteiten.

Dat lukt omdat verschillende partijen rondom Griffioen samenwerken en op een slimme manier hun medewerkers inzetten. Vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol. Want zij begeleiden veel activiteiten. Daarbij worden zij ondersteund door professionals. 

Op deze manier verbinden we ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwoners van Nijmegen-West. We moedigen bedrijven aan hun sociale gezicht te laten zien en om ook mee te doen.

#hoedan

Deze fase van samenwerken vergt veel afstemming achter de schermen. We zetten daarvoor coördinatoren in.

Om te leren wat wel en niet werkt doen we onderzoek via de HAN en Club Goud. En we verbinden onderzoek naar het vernieuwen van organisaties en nieuwe organisatievormen van de Radboud Universiteit (Patrick Vermeulen, hoogleraar Organisatieontwerp & Ontwikkeling) aan Griffioen.

Ook verzamelen we verhalen die schrijfster Minke Koks maakt. Over wat wijkbewoners aan Griffioen hebben.

Om het netwerk van organsiaties rondom Griffioen op een robuuste manier op te zetten, werken we volgens het principe van Common Eye. Dat is een samenhangende manier van kijken. Het helpt ons om de ambities, belangen, relaties, organisaties en processen van de samenwerking te beoordelen. Ook krijgen we handvatten voor acties waar dat nodig is.

We buigen ons tot slot over de vraag wat Griffioen straks is en van wie. Wordt het bijvoorbeeld een coöperatie?

Mijlpalen & resultaten

  • We hebben een buurtverbinder aangetrokken (12-16 uur per week) om verbindingen in de wijk tot stand te brengen. Zij heeft kennis van en ervaring in het bouwen van gemeenschappen (community building) in Nijmegen Oud-West.
  • We halen de 'schotten' tussen de roosters en de werkwijzen weg van de verschillende organisaties die binnen Griffioen samenwerken. Daarmee ontstaat een gezamenlijk rooster en efficiëntere inzet van medewerkers. Ook wordt dagelijkse samenwerking versterkt.
  • We bedenken welke evenementen tot meer verbinding in de wijk kunnen leiden. Zoals de Burendag in september, een Banenmarkt in het najaar, een Vitaliteitsweek in oktober en een Kerstmarkt in december. 
  • In september zijn we gestart met sporten voor medewerkers van Griffioen. We verkennen nu welk tijdstip voor hen het fijnst is. Straks meten we wat het sporten oplevert aan vitaliteitswinst en behoud van werkplezier. Ook wordt er drie keer per week bij Griffioen gesport door wijkbewoners.
  • We hebben samen met Vergroen een nieuwe tuin en een voedselbos geopend. Het voedselbos volgt de kringloop van het leven. Alles wat er groeit en eetbaar is, mag geplukt worden (ook door de buurt!) en gaat zo de keuken in. Organisch afval uit de keuken gaat via de composthoop het voedselbos weer in. Het voedselbos heeft ook een verbindende functie naar de wijk. Een wandelingetje maken, vrijwilligerswerk, plukken, educatie, gewoon leuk en gezellig met elkaar zijn en helpen.... Het voedselbos is nu nog klein (net ingezaaid) maar je ziet het (letterlijk en figuurlijk) groeien!
  • Op 11 mei jl. is Eetcafe BUUR geopend. Daar komt jong publiek samen met ouderen en kwetsbaren en dat zorgt voor meer gemeenschapszin.
  • Sinds kort is het mogelijk om binnen Griffioen te logeren. Dat ontlast mantelzorgers uit de wijk waardoor iemand langer thuis kan wonen.
  • De mensen van Stip (onderdeel van welzijnsorganisatie Bindkracht10) zijn iedere dinsdag tussen 9:30 en 11:30 uur in Griffioen aanwezig om vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld over de wijk, geld en zorg. Of over brieven en formulieren die wijkbewoners ontvangen.