Agnetenhof in Lindenholt

Hoe kan een nieuw te bouwen woonzorghuis in een bestaande wijk bijdragen aan een betekenisvol leven? Niet alleen voor de bewoners van het woonzorghuis. Maar ook voor oudere 'buren' in de wijk. Zodat mensen elkaar kennen. Elkaar ontmoeten. In verbinding zijn. Daarover gaat de proeftuin Agnetenhof in Lindenholt.

Waarom bewegen we?

Het wonen in een beschermde omgeving, waar professionele zorg het ritme van de dag bepaalt, is niet houdbaar voor de toekomst. Het is ook niet wat ouderen willen. Het moet dus anders.

Meer samen - onderling, maar ook met mensen in de wijk.
Meer thuis - zo lang mogelijk in de omgeving waar je vertrouwd bent.
Meer betekenisvol -  zelf dingen doen, ondernemen, soms met wat hulp van anderen.

Waar bewegen we naartoe?

We zien nieuwbouw niet alleen als het stapelen van stenen. Het bouwen van de Agnetenhof gaat veel meer over het creëren van een fijne woonplek.
Een plek waar ouderen met elkaar - en de hulp van anderen - hun leven leven zoals dat voor hen van betekenis is. Een plek die toegankelijk is. Waar we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de wijk, de wijkbewoners en actieve organisaties. En waar we onderlinge relaties stimuleren en versterken.

#hoedan

Om van Agnetenhof die betekenisvolle woonplek te maken, een levendig onderdeel van de wijk, ondernemen we actie op drie gebieden. Die elkaar versterken en deels overlappen.

  • Meerwaarde nieuwbouw 
    We verkennen hoe we zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwbouw. Hoe kunnen we het gebouw zelf, de buurtkamer en de tuin inzetten? Voor zowel bewoners en zorgprofessionals. Maar ook mensen uit de wijk Lindenholt. Agnetenhof wil immers een woonzorghuis zijn dat onderdeel is en in verbinding staat met de wijk.
  • Wijk in verbinding
    We zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Dat doen we door zorgprofessionals van verschillende organisaties met elkaar in contact te brengen. En met het netwerk van bewoners. Slimme verbindingen in de wijk dus. Net als die tussen Agnetenhof en wijkinitiatieven. Om de onderlinge verbinding tussen alle wijkbewoners te versterken.
  • Onderdeel sociale structuur 
    Welke organisaties zijn er actief in de wijk? En welke initiatieven? We verkennen of we daarbij kunnen aansluiten of nieuwe vormen van samenwerking kunnen opstarten. Want samenredzaamheid is belangrijk in het betekenisvol ouder worden van de toekomst.

Mijlpalen & resultaten

Half september 2023 is de Agnetenhof door bewoners en medewerkers in gebruik genomen. Vrijwilligers, ook uit de wijk, hebben meegeholpen met de verhuizing. Op 12 oktober was de feestelijke opening van onze nieuwbouwlocatie.

Betrokkenen uit het netwerk, bewoners en hun familie en wijkbewoners  waren enthousiast aanwezig.  Zo toont Agnetenhof zich een fijne buur, die  de connectie en samenwerking zoekt.

De Raad voor Goed Wonen zet acties uit om wederkerige verbindingen in en met de wijk te bevorderen. Na deelname aan een thema-avond voor wijkbewoners over betekenisvol ouder worden in de wijk én Agnetenhof, hebben zich meerdere geïnteresseerden bij de Raad gemeld.

Samen maken we plannen voor de buurtkamer en buurttuin bij de Agnetenhof. Zo bouwen we aan fijn oud worden in de eigen wijk, binnen en buiten de muren van de Agnetenhof.

Status project

start
mei 2022
eind
eind 2024